Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 3154 คน
สถิติปีนี้ 14867 คน
สถิติทั้งหมด 160031 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2561 <06 เม.ย. 61>

โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ,คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงร่วมขบวนเครื่องสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 <18 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 9ประจำปี 2560 <10 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 <10 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ <31 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคี    ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงและครอบครัว มีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <30 ธ.ค. 60>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เด็กรู้จักการแบ่งปันและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน    ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <29 ธ.ค. 60> 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเปิดด่านชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 <28 ธ.ค. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com