Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 2506 คน
สถิติปีนี้ 25528 คน
สถิติทั้งหมด 134674 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <31 ส.ค. 60> 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลสัญจร <19 ก.ค. 60>

 
 

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองหล่ม <14 ก.ค. 60> 
 
 
 
 
 


 
 

นักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดพิษณุโลก <11 ก.ค. 60>

นักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดพิษณุโลก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 <07 ก.ค. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองหล่ม <07 ก.ค. 60> 
 


 
 

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน <29 มิ.ย. 60>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน  และเป็นการจัดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ  ฝึกความ กล้าแสดงออกและมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งผลงานการเข้าร่วมแข่งขันเป็นที่พึงพอใจกับคณะครูและผู้บริหารเป็นอย่างมาก

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน <29 มิ.ย. 60>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน  เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 รายการ             1.ปั้นดินน้ำมันอายุไม่เกิน 3 ปี  ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง 1  และ 2. ระบายสีภาพอายุไม่เกิน 3 ปี  ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง 8 

 

 
 

โครงการอบรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (ยุติความรุนแรงต่อเยาวชน) ตามพระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา <28 มิ.ย. 60>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดโครงการอบรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (ยุติความรุนแรงต่อเยาวชน)  ตามพระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สนับสนุนงบประมาณโดย  พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <15 มิ.ย. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
 
Copyright © 2011-2017 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com