Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 119 คน
สถิติเดือนนี้ 4777 คน
สถิติปีนี้ 70314 คน
สถิติทั้งหมด 273154 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย <15 พ.ย. 62> 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 <04 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 

ดำเนินการซ่อมแซม ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 <01 พ.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซม ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2563 <31 ต.ค. 62>

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” <30 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โดยนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
- กิจกรรมเก็บขยะบริเวณใกล้เคียง
- กิจกรรมซ่อมแซมธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 8 บ่อ
- บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 จำนวน 5 บ่อ
- บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 บ่อ
- บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ณ  ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เก็บกวาดขยะหน้าบริเวณวัดเจดีย์หลวง <30 ต.ค. 62> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมแซมเพิ่มเติมธนาคาน้ำใต้ดิน บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 <30 ต.ค. 62> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

มอบรถเข็นจากโครงการกายอุปกรณ์จังหวัดเชียงราย <30 ต.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย รพสต.เจดีย์หลวง
ได้มอบรถเข็นจากโครงการกายอุปกรณ์จังหวัดเชียงราย
ให้แก่พ่ออุ้ยบุญเรือง โพธิปันรังษี บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 <30 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการโครงการประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
โดยร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใ่ส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในบริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2562

ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมโรงทานประเพณีสลากภัตบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 <29 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงทานประเพณีสลากภัตบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4

ณ วัดหนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com