Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 12 คน
สถิติเดือนนี้ 2329 คน
สถิติปีนี้ 13112 คน
สถิติทั้งหมด 122258 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ขยะแลกเบี้ย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 <04 พ.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัยและพายุลูกเห็บ) <19 เม.ย. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ปี๋ใหม่เมือง 2559 <12 เม.ย. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการตาวิเศษน้อยตรวจขยะ <08 เม.ย. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการขยะฮอมบุญ พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <06 เม.ย. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการสืบเนื่องทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง <17 มี.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการแข่งทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 <05 มี.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันกีฬาสีสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <24 ม.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงจัดโครงการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ <22 ม.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน <29 ธ.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 
Copyright © 2011-2017 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com