Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 159 คน
สถิติเดือนนี้ 3211 คน
สถิติปีนี้ 55675 คน
สถิติทั้งหมด 200839 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน ปีงบประมาณ 2560 <17 ส.ค. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลสัญจร <19 ก.ค. 60>

 
 

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองหล่ม <14 ก.ค. 60> 
 
 
 
 
 


 
 

นักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดพิษณุโลก <11 ก.ค. 60>

นักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดพิษณุโลก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 <07 ก.ค. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองหล่ม <07 ก.ค. 60> 
 


 
 

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน <29 มิ.ย. 60>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน  และเป็นการจัดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ  ฝึกความ กล้าแสดงออกและมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งผลงานการเข้าร่วมแข่งขันเป็นที่พึงพอใจกับคณะครูและผู้บริหารเป็นอย่างมาก

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน <29 มิ.ย. 60>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อำเภอพาน  เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 รายการ             1.ปั้นดินน้ำมันอายุไม่เกิน 3 ปี  ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง 1  และ 2. ระบายสีภาพอายุไม่เกิน 3 ปี  ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง 8 

 

 
 

โครงการอบรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (ยุติความรุนแรงต่อเยาวชน) ตามพระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา <28 มิ.ย. 60>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดโครงการอบรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (ยุติความรุนแรงต่อเยาวชน)  ตามพระราชดำรัสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สนับสนุนงบประมาณโดย  พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <15 มิ.ย. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com