Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 102 คน
สถิติเดือนนี้ 1822 คน
สถิติปีนี้ 31500 คน
สถิติทั้งหมด 140646 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

วันปิยมหาราช <23 ต.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการเรียนรู้โลกกว้าง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <08 ต.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ขยะฮอมบุญ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 <05 ต.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั้งยืน (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 2) <22 ก.ย. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ร่วมโครงการหมู่บ้านศิล 5 <04 ก.ย. 59> 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ลด ละ เลิก การดื่มสุรา และเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ <26 ส.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ท้องถิ่นทั่วไทย แทนคุณแผ่นดิน <12 ส.ค. 59>

 
 

วันแม่แห่งชาติโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <12 ส.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี2559 <05 ส.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รณรงค์ออกเสียงใช้สิทธิออกเสียงประชามติ <04 ส.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 
 
Copyright © 2011-2017 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com