Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 46 คน
สถิติวันนี้ 160 คน
สถิติเดือนนี้ 4424 คน
สถิติปีนี้ 69961 คน
สถิติทั้งหมด 272801 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยแม่ค้าในตลาดสด ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เพื่อทำความสะอาดในตลาดสด รางระบายน้ำ และลานจอดรถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปี 2562 <30 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปี 2562

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการธรรมะสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม) วัดหนองหล่ม <29 ส.ค. 62>

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมะสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม)

ณ วัดหนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท <28 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท
เพื่อนำส่งไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ <27 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย
ได้ออกตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ตามโครงการเขียงสะอาด ประจำปี 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม ประจำปี 2562 <27 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม ประจำปี 2562
กิจกรรม
- วุ้นถ้วยสายรุ้ง
- ตะโก้ทับทิมกรอบ
- ตะโก้ข้าวโพด
- ตะโก้สาคูมะพร้าว

ณ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม) วัดห้วยส้ม <23 ส.ค. 62>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม)

ณ วัดห้วยส้ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมแซม ถนนซอยทางเข้าสำนักงานเทศบาล <22 ส.ค. 62>

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการซ่อมแซม ถนนซอยทางเข้าสำนักงานเทศบาล

 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรม เรื่องสมุนไพรเย็น รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม <22 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โดยได้รับความรู้ จากวิทยากรโรงพยาบาลแม่สรวย
เรื่องสมุนไพรเย็น รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 <21 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com