Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 4391 คน
สถิติปีนี้ 69928 คน
สถิติทั้งหมด 272768 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน <19 ก.ย. 62>

นายเฉลิม ศรีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชุมพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <17 ก.ย. 62>

กองคลัง ได้เชิญคณะกรรมการตลาดสดฯ
เข้าร่วมประชุมพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 <13 ก.ย. 62>

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
- การแข่งขันรำวงมาตรฐานคน 3 วัย
- การแข่งขันการแสดงพื้นบ้านคน 3 วัย
- โล่และเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่นระดับ 5 ดาว
- การประกวดโรงเรียนผู้สูงอายุแชมป์ออฟเดอะแชมป์

ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม) วัดแสงแก้วโพธิญาณ <13 ก.ย. 62>

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม)

ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (โซนใต้) <12 ก.ย. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (โซนใต้) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
- การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน อายุ 2 ปี เหรียญทอง1
- การแข่งขันระบายสีรูปภาพ อายุ 2 ปี (ชาย) เข้าร่วม
- การแข่งขันระบายสีรูปภาพ อายุ 2 ปี (หญิง) เหรียญทองแดง3
- การแข่งขันทายสิเสียงอะไรเอ่ย อายุ 2 ปี เข้าร่วม
- การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน อายุ 3 ปี เหรียญทอง4
- การแข่งขันระบายสีรูปภาพ อายุ 3 ปี (ชาย) เหรียญทอง6
- การแข่งขันระบายสีรูปภาพ อายุ 3 ปี (หญิง) เหรียญทอง3
- การแข่งขันทายสิเสียงอะไรเอ่ย อายุ 3 ปี เหรียญเงิน1

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลรษฎร์นุกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล <12 ก.ย. 62>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย <12 ก.ย. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (โซนใต้) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลรษฎร์นุกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ส่งมอบขยะอันตราย <11 ก.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้นำขยะอันตรายจากพื้นที่ ส่งมอบให้กับ อบจ.เชียงราย
เพื่อนำขยะอันตรายไปจำกัดอย่างถูกวิธี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

วันองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) <06 ก.ย. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขอประชาสัมพันธ์
วันองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562
รวมพลัง อาสาสู้โกง
รวมพลังอาสา..ต่อต้านคนโกงชาติ!!
เพราะคนไทยคือพลังสำคัญ ร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง
เพื่อปราบปรามคนโกงให้หมดไปจากแผ่นดินไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ทำฝารางระบายน้ำ <02 ก.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการทำฝารางระบายน้ำ เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com