ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางดารุณี สถานเดิม - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br> โทร. ...

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร. ...


informationประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี พ.ศ.2564

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ เรื่อง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 252 KB. 0
2 ประกาศ เรื่อง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๔ 362 KB. 1
3 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 257 KB. 1
4 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 185 KB. 3
5 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 175 KB. 3
6 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 403 KB. 3
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 227 KB. 3
8 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 244 KB. 3
9 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 232 KB. 4
10 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 253 KB. 3
11 ประกาศ เรื่่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 211 KB. 3
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 334 KB. 3
13 ประกาศอำเภอแม่สรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำปี 2564 219 KB. 3


แชร์หน้านี้: