Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 62 คน
สถิติวันนี้ 137 คน
สถิติเดือนนี้ 3189 คน
สถิติปีนี้ 55653 คน
สถิติทั้งหมด 200817 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา <10 มี.ค. 61>

 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงร่วมขบวนเครื่องสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 <18 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 9ประจำปี 2560 <10 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 <10 ม.ค. 61> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ <31 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคี    ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงและครอบครัว มีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <30 ธ.ค. 60>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เด็กรู้จักการแบ่งปันและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน    ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <29 ธ.ค. 60> 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเปิดด่านชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 <28 ธ.ค. 60> 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com