Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 14 คน
สถิติเดือนนี้ 3122 คน
สถิติปีนี้ 14835 คน
สถิติทั้งหมด 159999 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
                  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ ตำบลและ อำเภอต่างๆ
                   ดังนี้
                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย
                   ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.บ.ต.ท่าก๊อ   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย
                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บ.ต.ศรีถ้อย   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย

 เนื้อที่
                  พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มี 8.31 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวย 12  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย  62 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ
                  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เป็นภูเขาสลับที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านคือแม่น้ำลาว และจากอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว พื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ
                     ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย  ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและป่าไม้    จึงทำให้อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมาก  
                     ดังนี้
                     ฤดูหนาว
                     ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์   เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย หรือมีบริเวณความกดอากาศสูง    หรือมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย  รวมระยะเวลานานประมาณ 4 เดือน  เป็นระยะเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ทำให้บริเวณตำบลเจดีย์หลวงอำเภอแม่สรวยมีอากาศหนาวจัด   ในเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงเป็นลำดับ  ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนในตอนบ่าย ซึ่งเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไป แต่ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
ต่อไปในระยะหนึ่ง

                    ฤดูร้อน
                    ฤดูร้อนเริ่มระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม   อุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะเริ่มขึ้นเกิน 35.00  องศาเซลเซียส  แต่ในช่วงเช้าจะยังคงมีอากาศเย็น จนถึงประมาณเดือนมีนาคมลมที่พัดจากประเทศไทยเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือเป็นลมฝ่ายตะวัน-
ออก และลมฝ่ายใต้มากขึ้น  โดยมีลมจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้ และตะวันออก ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ  เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อน  ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและ
แห้งแล้งทั่วไป และอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ในบางวัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน
                     ฤดูฝน
                     ฤดูฝนเริ่มระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย   และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลานานประมาณ 5 เดือน   จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลัง  และจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดน้อยลงเป็นลำดับ 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com