ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ ตำบลและ อำเภอต่างๆ

ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.บ.ต.ท่าก๊อ   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บ.ต.ศรีถ้อย   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย

เนื้อที่

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มี 8.31 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวย 12  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย  62 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เป็นภูเขาสลับที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านคือแม่น้ำลาว และจากอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว พื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย  ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและป่าไม้  จึงทำให้อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมาก ดังนี้

ฤดูหนาว

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์   เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย หรือมีบริเวณความกดอากาศสูง    หรือมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย  รวมระยะเวลานานประมาณ 4 เดือน  เป็นระยะเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ทำให้บริเวณตำบลเจดีย์หลวงอำเภอแม่สรวยมีอากาศหนาวจัด   ในเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงเป็นลำดับ  ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนในตอนบ่าย ซึ่งเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไป แต่ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าต่อไปในระยะหนึ่ง

ฤดูร้อน

ฤดูร้อนเริ่มระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม   อุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะเริ่มขึ้นเกิน 35.00  องศาเซลเซียส  แต่ในช่วงเช้าจะยังคงมีอากาศเย็น จนถึงประมาณเดือนมีนาคมลมที่พัดจากประเทศไทยเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือเป็นลมฝ่ายตะวัน-

ออก และลมฝ่ายใต้มากขึ้น  โดยมีลมจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้ และตะวันออก ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ  เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อน  ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและ

แห้งแล้งทั่วไป และอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ในบางวัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน

ฤดูฝนเริ่มระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย   และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลานานประมาณ 5 เดือน   จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลัง  และจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดน้อยลงเป็นลำดับแชร์หน้านี้: