ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


structureผู้บริหารเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรี
081-8816992

นายเฉลิม ศรีจันทร์

รองนายกเทศมนตรี
087-1866867

นายสุวิทย์ สืบปัญญา

รองนายกเทศมนตรี
093-2978944

นายมานพ ทะนงศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
063-4701823

นายอภิชัย ใจปั๋น

เลขานุการนายกเทศมนตรี
086-9254838

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ราชการแทนปลัดเทศบาล
083-8672227

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
095-3619953


แชร์ให้เพื่อน: