ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1)  Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ที่เว็บไซด์   www.chedeeloung.go.th

2)  ร้องเรียนผ่านตู้แดง /กล่องรับฟังความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

3)  ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  ส่งถึง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

4)  ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

5)  ทางโทรศัพท์ 053-950732, 053-950449  โทรสาร 053-950382

6)  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของเทศบาลฯ ที่  info99@chedeeloung.go.th

7)  ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)

8)  ร้องเรียนทาง Fanfacebook  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คูมือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 420 KB. 109


แชร์หน้านี้: