เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองประปา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการประปา

-

นายประดิพัทร์ ศรีสุพรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
084-4869163