ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางดารุณี สถานเดิม - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br> โทร. ...

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร. ...


markerติดต่อเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ติดต่อเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

เบอร์โทรศัพท์: 053-950732, 053-950382

โทรสาร: 053-950382

อีเมล: info99@chedeeloung.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง