ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายอมรเทพ กระทง

ประธานสภา
087-1931980

นายศักดิ์ ธิสงค์

รองประธานสภา
087-1735045

นางดารุณี สถานเดิม

เลขานุการสภา
089-5611708

เขต 1

นายภมร โพธิปันรังษี

สภาชิกสภา เขต 1
089-7987635

นายอดิศร สิทธิมาส

สภาชิกสภา เขต 1
093-3149547

นายกิตติทัต คำเงิน

สภาชิกสภา เขต 1
082-6949477

นายธงชัย ศรีสุพรรณ์

สภาชิกสภา เขต 1
083-2056996

นางมลธิรา จำดี

สภาชิกสภา เขต 1
086-6721624

เขต 2

นายณรงศ์ชัย เขื่อนแก้ว

สภาชิกสภา เขต 2
086-6729593

นางแสงเดือน ไชยตา

สภาชิกสภา เขต 2
061-3291592

นายพิษณุ ปงลังกา

สภาชิกสภา เขต 2
089-9518781

นายบรรจง ใจนิตย์

สภาชิกสภา เขต 2
089-8258936

นายเอกวัฒน์ บุญทันตา

สภาชิกสภา เขต 2
081-2355631


แชร์ให้เพื่อน: