ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationเขตการปกครอง

ข้อมูลหลังคาเรือน

ข้อมูลหลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

จำนวนประชากร

(คน)

รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน

3

บ้านห้วยส้ม

342

733

นายอิ่นแก้ว พุดซ้อน

4

บ้านหนองหล่ม

517

1,109

นายสุขคำ   เขื่อนแก้ว

5

บ้านห้วยหมอเฒ่า

304

717

นายเสน่ห์   มูลผึ้ง

6

บ้านร้องหมอหงษ์

79

203

นายณัฐพล  กองดี

7

บ้านสันก้างปลา

342

805

นายบุญมี   อรัญญิก

8

บ้านห้วยหมอเฒ่า

306

736

นายสมบัตร  ใจอ้าย

10

บ้านสันธาตุ

217

609

นายมงคล   กระจ่างถิ่น

รวม

2,107

4,798

หมายเหตุ          ข้อมูล  ณ  เดือน มีนาคม  2564

ข้อมูลประชากร

หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

3

378

348

726

4

538

546

1,084

5

350

354

7094

6

89

112

201

7

381

406

787

8

334

363

697

10

302

297

599

รวม

2,372

2,426

4,798

หมายเหตุ          ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  2564แชร์หน้านี้: