เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
089-5611708