เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนุชจรินทร์ พงศ์สุริยา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
085-7163203