Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 117 คน
สถิติเดือนนี้ 4775 คน
สถิติปีนี้ 70312 คน
สถิติทั้งหมด 273152 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 <21 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการเขียงสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 <20 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย
ได้ดำเนินจัดทำโครงการเขียงสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
ให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร, ผู้ชำแหละเนื้อสัตว์และผู้ขายเนื้อสัตว์ชำแหละ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ <19 ส.ค. 62>

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู และพนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
#โดยร่วมปลูกดอกเหลืองอุไร

ณ บริเวณข้างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ <16 ส.ค. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
- การแสดงนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชุด "ฟ้อนแม่ระมิงค์"
- มอบรางวัลกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- มอบรางวัลประกวดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- มอบรางวัลประกวดระบายสีภาพ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3
- การแสดงตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุด "ฟ้อนล่องแม่ปิง"
- การแสดงนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชุด "รักแม่เท่าฟ้า"
- การแสดงนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุด "ฟ้อนดาบ"
- การแสดงอังกะลุงของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในเพลง "ค่าน้ำนม"
- กิจกรรม "แม่ปลูกลูกดูแล" (พืชผักสวนครัว)

ณ โดมหน้าอาคารประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม <15 ส.ค. 62>

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ด้านงานการศึกษาฯและด้านการจัดการเรียนการสอนฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม) วัดสันก้างปลา <15 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ร่วมด้วยประชาชนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธรรมสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม)

ณ วัดสันก้างปลา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น <14 ส.ค. 62>

กองการศึกษา ได้ดำเนินจัดทำโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
มีกิจกรรม ดังนี้
- การทำขนมเทียน
- การทำขนมถั่วแปบ
- การทำตุงไส้หมู
- การทำตุงก่าคิง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 <12 ส.ค. 62>

วันแม่แห่งชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 <12 ส.ค. 62>

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
#พิธีภาคค่ำ
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
- พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ" <12 ส.ค. 62>

อำเภอแม่สรวย ร่วมด้วยเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ"

 

ณ บริเวณหน้าวัดสันก้างปลา ถนนบ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านร้องหมอหงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com