Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
งบทดลอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 2481 คน
สถิติปีนี้ 7338 คน
สถิติทั้งหมด 116484 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2559 <30 ส.ค. 58> 
 
 
 


 
 

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก <28 ส.ค. 58>

 
 

ธรรมสัญจร <28 ส.ค. 58> 
 


 
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 <27 ส.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 <11 ส.ค. 58> 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอแม่สรวยคัพ ครั้ง ที่ 11 <01 ส.ค. 58> 
 
 
 


 
 

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมาตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 42 เดือน <30 ก.ค. 58> 
 
 
 


 
 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 <29 ก.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น <20 ก.ค. 58>
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร (4.54 MB.)
(ภาคผนวก ก) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (2.45 MB.)
(ภาคผนวก ข) แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (2.95 MB.)
(ภาคผนวก ง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (5.69 MB.) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <01 ก.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 
Copyright © 2011-2017 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com