Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 267 คน
สถิติเดือนนี้ 3841 คน
สถิติปีนี้ 9589 คน
สถิติทั้งหมด 296522 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล <12 ก.ย. 62>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย <12 ก.ย. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (โซนใต้) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลรษฎร์นุกูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ส่งมอบขยะอันตราย <11 ก.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้นำขยะอันตรายจากพื้นที่ ส่งมอบให้กับ อบจ.เชียงราย
เพื่อนำขยะอันตรายไปจำกัดอย่างถูกวิธี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

วันองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) <06 ก.ย. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขอประชาสัมพันธ์
วันองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562
รวมพลัง อาสาสู้โกง
รวมพลังอาสา..ต่อต้านคนโกงชาติ!!
เพราะคนไทยคือพลังสำคัญ ร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเอง
เพื่อปราบปรามคนโกงให้หมดไปจากแผ่นดินไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ทำฝารางระบายน้ำ <02 ก.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการทำฝารางระบายน้ำ เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยแม่ค้าในตลาดสด ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เพื่อทำความสะอาดในตลาดสด รางระบายน้ำ และลานจอดรถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปี 2562 <30 ส.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปี 2562

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการธรรมะสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม) วัดหนองหล่ม <29 ส.ค. 62>

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการธรรมะสัญจร (เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม)

ณ วัดหนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท <28 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท
เพื่อนำส่งไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ <27 ส.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย
ได้ออกตรวจร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ตามโครงการเขียงสะอาด ประจำปี 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com