Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 271 คน
สถิติเดือนนี้ 7744 คน
สถิติปีนี้ 93914 คน
สถิติทั้งหมด 380847 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 <12 พ.ย. 62>

กองการศึกษาได้ดำเนินจัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

กิจกรรมในงาน มีดังนี้
- ประกวดกระทงใหญ่พร้อมขบวน
- ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (นักร้องชาย)

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 <04 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <04 พ.ย. 62>

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการซ่อมแซม ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 <01 พ.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซม ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2563 <31 ต.ค. 62>

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” <30 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โดยนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
- กิจกรรมเก็บขยะบริเวณใกล้เคียง
- กิจกรรมซ่อมแซมธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 8 บ่อ
- บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 จำนวน 5 บ่อ
- บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 บ่อ
- บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ณ  ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เก็บกวาดขยะหน้าบริเวณวัดเจดีย์หลวง <30 ต.ค. 62> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมแซมเพิ่มเติมธนาคาน้ำใต้ดิน บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 <30 ต.ค. 62> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

มอบรถเข็นจากโครงการกายอุปกรณ์จังหวัดเชียงราย <30 ต.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย รพสต.เจดีย์หลวง
ได้มอบรถเข็นจากโครงการกายอุปกรณ์จังหวัดเชียงราย
ให้แก่พ่ออุ้ยบุญเรือง โพธิปันรังษี บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 <30 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการโครงการประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
โดยร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใ่ส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในบริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2562

ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com