Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 115 คน
สถิติเดือนนี้ 4773 คน
สถิติปีนี้ 70310 คน
สถิติทั้งหมด 273150 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 <10 ส.ค. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กิจกรรมตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <08 ส.ค. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด)

ณ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน <06 ส.ค. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 <02 ส.ค. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร <02 ส.ค. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน <31 ก.ค. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
คณะครู ได้นำเด็กๆนักเรียน เดินรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมฝาราง <30 ก.ค. 62>

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการ ซ่อมฝาราง ซอย 28 บ้านห้วยหมอเฒ่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <28 ก.ค. 62>

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 
 

กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 ซอย 16 <26 ก.ค. 62> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <25 ก.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ภาคเช้า กิจกรรมศิลปะติดปะต่อ จากหนังสือพิมพ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน
ภาคบ่าย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ วัดห้วยส้ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com