ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


hornข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

  • 1 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 41 ครั้งแชร์หน้านี้: