ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางดารุณี สถานเดิม - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  095-3619953

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 095-3619953


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เกิดระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 2506 - 1 ก.ย. 2507 )

  • 23 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 44 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 2506 - 1 ก.ย. 2507  ให้มาติดต่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของปีงบประมาณ 2567  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหน้าบัญชัธนาคาร    จำนวน 1 ฉบับ  (กรณีมีความประสงค์จะขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

ให้ติดต่อที่งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ตามวันเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 1 กันยายน 2566 (เท่านั้น)แชร์หน้านี้: