Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 29 คน
สถิติเดือนนี้ 5373 คน
สถิติปีนี้ 5373 คน
สถิติทั้งหมด 292306 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการเผยแพร่ความรู้ท้างด้านกฎหมายให้กับประชาชน <18 ก.พ. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กีฬาสีสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 <11 ก.พ. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานบริหารของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <05 ก.พ. 58>

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานบริหารของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
สังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) (16.34 MB.) 
 

กิจกรรมงานศาลสมเด็จพระนเรศวลมหาราช 2558 <18 ม.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

วันเด็กแห่งชาติ <10 ม.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เปิดจุดบริการประชาชน ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ <30 ธ.ค. 57> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงร่วมต้านภัยหนาว <25 ธ.ค. 57> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการศึกษาดูงานในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <15 ธ.ค. 57> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 <10 ธ.ค. 57>
การแข่งขันกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (915 KB.)
(940 KB.)
(1.17 MB.)
(1.46 MB.)
(1.97 MB.)
(1.10 MB.)
(1.20 MB.)

 
 
 
 


 
 

วันพ่อแห่งชาติ <05 ธ.ค. 57> 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com