ผู้บริหารเทศบาล

 
 
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.089-5611708
 
 
 
-ว่าง-
ที่ปรึกษาเทศมนตรี
 
 
 
- ว่าง -
เลขานุการ
 
 
 
--ว่าง--
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
---ว่าง---
รองนายกเทศมนตรี
 
   
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com