ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางดารุณี สถานเดิม - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br> โทร. ...

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร. ...


hornข่าวกิจกรรม

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

  • 18 พฤศจิกายน 2564
  • อ่าน 44 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามแชร์หน้านี้: