Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 121 คน
สถิติเดือนนี้ 4385 คน
สถิติปีนี้ 69922 คน
สถิติทั้งหมด 272762 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <03 เม.ย. 60>
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมกราคม 2560 (166 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (116 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมีนาคม 2560 (111 KB.)
โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด หมู่ที่ 10 ซอย 29/2 <27 มี.ค. 60>
ราคากลาง (656 KB.)
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางปิด หมู่ที่10 ซอย29/2 (2.53 MB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (571 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (37 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (286 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <03 มี.ค. 60>
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (44 KB.)
ตารางปปช.01 (174 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (326 KB.)
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 <03 มี.ค. 60>
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 (1.29 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 (364 KB.)
ตารางปปช.01 (148 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (326 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบรางเปิด หมูที่ 5 ซอย 32 <15 ก.พ. 60>
ประกาศผู้ชนะ (193 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่3 ซอย3 <09 ก.พ. 60>
ประกาศผู้ชนะ (193 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมูที่5 ซอย32 <08 ก.พ. 60>
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมู่ที่5 ซอย32 (213 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมู่ที่5 ซอย32 (138 KB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (144 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 <06 ก.พ. 60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 (155 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 (276 KB.)
ตารางปปช.01 (237 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (145 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com