Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 6266 คน
สถิติปีนี้ 43413 คน
สถิติทั้งหมด 246253 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 <16 ต.ค. 60>
แผนการจัดหาพัสดุ (317 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <30 ก.ย. 60>
เดือนกรกฎาคม (268 KB.)
เดือนสิงหาคม (313 KB.)
เดือนกันยายน (306 KB.)
สรุปการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <06 ก.ค. 60>
เดือนเมษายน (125 KB.)
เดือนพฤษภาคม (137 KB.)
เดือนมิถุนายน (140 KB.)
โครงการเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10 <16 มิ.ย. 60>
ขอให้มาเสนอราคา (498 KB.)
ราคากลาง (352 KB.)
ประมาณราคา (1.21 MB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 <06 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (353 KB.)
ประมาณราคาโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (793 KB.)
ตารางปปช.01โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (247 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (579 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <08 พ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (266 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (495 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <03 พ.ค. 60>
ราคากลาง (343 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (3.28 MB.)
ขอให้มาเสนอราคา (340 KB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <03 เม.ย. 60>
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมกราคม 2560 (166 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (116 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมีนาคม 2560 (111 KB.)
โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด หมู่ที่ 10 ซอย 29/2 <27 มี.ค. 60>
ราคากลาง (656 KB.)
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางปิด หมู่ที่10 ซอย29/2 (2.53 MB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (571 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (37 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com