Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 142 คน
สถิติเดือนนี้ 4320 คน
สถิติปีนี้ 10068 คน
สถิติทั้งหมด 297001 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็มฯ <07 ธ.ค. 60>
(4.05 MB.) 
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็มฯ <07 ธ.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างและรปับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (190 KB.) 
 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม <07 ธ.ค. 60>
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ (214 KB.) 
 

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัสท์ติก (Over ley) ราคากลาง <27 พ.ย. 60>
(272 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (4.05 MB.) 
 

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัสท์ติก (Over ley) <27 พ.ย. 60>
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (272 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 <16 ต.ค. 60>
แผนการจัดหาพัสดุ (317 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <30 ก.ย. 60>
เดือนกรกฎาคม (268 KB.)
เดือนสิงหาคม (313 KB.)
เดือนกันยายน (306 KB.)
สรุปการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <06 ก.ค. 60>
เดือนเมษายน (125 KB.)
เดือนพฤษภาคม (137 KB.)
เดือนมิถุนายน (140 KB.)
โครงการเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10 <16 มิ.ย. 60>
ขอให้มาเสนอราคา (498 KB.)
ราคากลาง (352 KB.)
ประมาณราคา (1.21 MB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 <06 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (353 KB.)
ประมาณราคาโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (793 KB.)
ตารางปปช.01โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (247 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (579 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com