Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 6255 คน
สถิติปีนี้ 43402 คน
สถิติทั้งหมด 246242 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.หมู่ท่ี่ 3 ซอย 2 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการวางท่อราะบายน้ำคสล.3 ซอย 2 (458 KB.)
ปปช. 001 พร้อมราคากลาง (14 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3ซอย6 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3ซอย 6 (423 KB.)
ตารางปปช.001 (14 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 <16 ก.ค. 61>
เดือนตุลาคม 2560 (37 KB.)
เดือนพฤศจิกายน 2560 (242 KB.)
เดือนธันวาคม 2560 (244 KB.)
เดือน มกราคม 2561 (235 KB.)
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (241 KB.)
เดือน มีนาคม 2561 (242 KB.)
เดือน เมษายน 2561 (246 KB.)
เดือน พฤษภาคม 2561 (241 KB.)
เดือน มิถุนายน 2561 (237 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 21/1 และซอย 23 <15 ก.ค. 61>


ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ 8 ซอย 21/1 และซอย 23 <15 ก.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ 8 ซอย 21/1และซอย 23 (25 KB.)
ตารางปปช.001 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ 8 ซอย 21/1 และซอย 23 <03 ก.ค. 61>
ตารางปปช.001 (14 KB.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) <02 ก.ค. 61>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (88 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ซอย12 <27 มิ.ย. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ซอย12 (27 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกอาคารอเนกประสงค์ หมู 6 <11 มิ.ย. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกอาคารอเนกประสงค์ ม.6 (16 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ซอย 13/2 <06 มิ.ย. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ซอย13/2 (27 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com