Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 4416 คน
สถิติปีนี้ 69953 คน
สถิติทั้งหมด 272793 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

ราคากลางโครงการขุดลอกหนองงูเหลิม หมู่ 5 <22 ก.พ. 62>
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองงูเหลิม (1.18 MB.)
ตารางปปช01 (257 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 4 <18 ก.พ. 62>
ราคกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 4 (880 KB.)
ตาราง ปปช.01 (259 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <11 ก.พ. 62>
ประกาศผู้ชนะ (370 KB.)
ราคากลางโครงการก่อส้างรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <11 ม.ค. 62>
ราคากลางรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์ (1.57 MB.)
ตารางปปช01 (68 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 <28 ธ.ค. 61>
เดือน ตุลาคม 2561 (66 KB.)
เดือน พฤศจิกายน 2561 (63 KB.)
เดือน ธันวาคม 2561 (237 KB.)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 <16 ต.ค. 61>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (87 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 <16 ต.ค. 61>
แผนการจัดหาพัสดุ (113 KB.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4) <05 ต.ค. 61>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (91 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 <01 ต.ค. 61>
เดือน กรกฎาคม 2561 (250 KB.)
เดือน สิงหาคม 2561 (258 KB.)
เดือน กันยายน 2561 (270 KB.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <28 ก.ย. 61>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (237 KB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com