Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 116 คน
สถิติเดือนนี้ 4294 คน
สถิติปีนี้ 10042 คน
สถิติทั้งหมด 296975 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำเพื่อติดตั้งในประปาผิวดินหมู่ 3,4,5,6,7,8,10 <20 มี.ค. 55>
ประกาศสอบราคาจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำเพื่อติดตั้งในประปาผิวดินหมู่ 3,4,5,6,7,8,10 (26 KB.)
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ <17 พ.ย. 54>
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (47 KB.)
ประมูลการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงพร้อมห้องน้ำในบริเวณตลาดสด <03 ต.ค. 54>
ประมูลการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงพร้อมห้องน้ำในบริเวณตลาดสด (65 KB.)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ม.3 <09 ก.ย. 54>
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ 3 ขนาดกว้าง0.40 เมตร ยาว 63.00 เมตร ลึกโดยฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (88 KB.)
จ้างเหมาโครงการกำแพงกั้นน้ำข้างอาตารเอนกประสงค์ หมู่ 10 สูง 1.50 เมตร ยาว 51 เมตร (88 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 4 (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก หมู่ 5 (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม หมู่ 8 (47 KB.)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 5,8,10 <07 ก.ย. 54>
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 5,8,10 (56 KB.) 
 

สอบราคาถมดินลูกรัง ถมถนนพร้อมบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 7 <31 ส.ค. 54>
สอบราคาถมดินลูกรัง ถมถนนพร้อมบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 7 (43 KB.) 
 

สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องครัว หมู่ 6 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร <31 ส.ค. 54>
(45 KB.) 
 

สอบราคาค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ในซอย 19,21,23,25 <31 ส.ค. 54>
สอบราคาก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่8ในซอย19,21,23,25 (46 KB.) 
 

สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 4 ซอย9 <31 ส.ค. 54>
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 4 (49 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหลี่ยม ม. 3 เชื่อม ม.7 จำนวน 2แห่ง <10 ส.ค. 54>

                                                    


สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหลี่ยม ม. 3 เชื่อม ม. 7 จำนวน 2 แห่ง (46 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com