Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 3152 คน
สถิติปีนี้ 55616 คน
สถิติทั้งหมด 200780 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <08 ก.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (182 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <03 มิ.ย. 57>
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (175 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 9 รายการ <28 มี.ค. 57>
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 9 รายการ (48 KB.) 
 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (อุปกรณ์ออกกำลังกาย) <27 ม.ค. 57>
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (อุปกรณ์ออกกำลังกาย) (78 KB.) 
 

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <20 ม.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (147 KB.) 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ <13 ม.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ (201 KB.) 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ (งบค้างจ่าย) <29 ต.ค. 56>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ(งบค้างจ่าย) (187 KB.)
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 8 <13 ส.ค. 56>
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 8 (612 KB.)
ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ระดับ7 <13 ส.ค. 56>
ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ระดับ7 (636 KB.)
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล <13 ส.ค. 56>
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล (615 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com