Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 6413 คน
สถิติปีนี้ 60374 คน
สถิติทั้งหมด 263214 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง <23 ส.ค. 54> 
 
 
 


 
 

งานเทศกาลชิมลำไย และของดีเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <15 ส.ค. 54> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 <12 ส.ค. 54> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

งบแสดงสถานะการเงิน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2553 <10 ส.ค. 54>
งบแสดงสถานะการเงิน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2553 (212 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2553 (93 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 (94 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2553 (100 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2554 (102 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 (104 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2554 (104 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2554 (104 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 (106 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2554 (107 KB.)
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 (110 KB.)

 
 


 
 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนเทศบาลฯ 1 <14 ก.ค. 54> 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา <14 ก.ค. 54> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

วันไหว้ครู <09 มิ.ย. 54> 
 
 
 


 
 

เปิดป้ายโรงเรีนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <09 พ.ค. 54>

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2554 มีพิธีทำบุญเปิดป้ายและโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 
 

วันเทศบาล วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ <29 เม.ย. 54>

 
 

ปลูกป่าโรงเรียนเทศบาล 1 <17 เม.ย. 54> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com