Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 271 คน
สถิติเดือนนี้ 3845 คน
สถิติปีนี้ 9593 คน
สถิติทั้งหมด 296526 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการแข่งทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 <05 มี.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

สถานปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยคุ้ม <08 ก.พ. 59>

สถานปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยคุ้ม ตั้งอยู่บนดอยคุ้ม ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นานหลายร้อยปี  เป็นที่สงบจิตใจ และเป็นสถานที่ฟังธรรมที่ชาวบ้านนับถือ 
 

การแข่งขันกีฬาสีสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <24 ม.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงจัดโครงการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ <22 ม.ค. 59> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน <29 ธ.ค. 58> 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมฮอมบุญขยะรีไซเคิล ครั้งที่3 พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงคัดแยกขยะจากบ้านนำมารวบรวมกันได้เป็นมูลค่า มอบให้ผู้ยากไร้ในชุมชน <19 ธ.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เชิญเที่ยวงานลอยกระทง <18 พ.ย. 58>

 
 

ประกาศสรรหาหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <20 ต.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหาร (159 KB.) 
 

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชุมชนหมู่ 8 <25 ก.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงร่วมสัมมนาการบริหารจัดการขยะในระดับพื้นที่ ของจังหวัดเชียงราย <08 ก.ย. 58> 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com