Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 144 คน
สถิติเดือนนี้ 3546 คน
สถิติปีนี้ 34270 คน
สถิติทั้งหมด 237110 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

โครงการ 5 ส. และรณรงค์ทำความสะอาดเทศบาล <22 พ.ค. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการ "วัยใส วัยรัก" <19 พ.ค. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจประเมินโครงการถนนปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย <17 พ.ค. 55> 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น <15 พ.ค. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการแลกเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดี ปีงบประมาณ 2555 <14 พ.ค. 55>

 
 

งบแสดงสถานะการเงิน เม.ย. 55 <30 เม.ย. 55>
งบแสดงสถานะการเงิน ม.ย. 55 (114 KB.) 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนนำร่อง <27 เม.ย. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <24 เม.ย. 55> 
 
 
 
 
 


 
 

วันเทศบาล วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 <20 เม.ย. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี <09 เม.ย. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com