Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 32 คน
สถิติเดือนนี้ 4849 คน
สถิติปีนี้ 50107 คน
สถิติทั้งหมด 252947 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2559 <30 ส.ค. 58> 
 
 
 


 
 

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก <28 ส.ค. 58>

 
 

ธรรมสัญจร <28 ส.ค. 58> 
 


 
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 <27 ส.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 <11 ส.ค. 58> 
 
 
 
 
 


 
 

การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอแม่สรวยคัพ ครั้ง ที่ 11 <01 ส.ค. 58> 
 
 
 


 
 

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมาตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 42 เดือน <30 ก.ค. 58> 
 
 
 


 
 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 <29 ก.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น <20 ก.ค. 58>
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร (4.54 MB.)
(ภาคผนวก ก) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (2.45 MB.)
(ภาคผนวก ข) แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (2.95 MB.)
(ภาคผนวก ง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (5.69 MB.) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <01 ก.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com