Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 3181 คน
สถิติปีนี้ 55645 คน
สถิติทั้งหมด 200809 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

กิจกรรมเดิน - วิ่ง สมาธิ ถือศีล 5 ลดละอบายมุข วันวิสาขะ พุทธบูชา <01 มิ.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านอาชีพ (ฝึกการทำเครื่องจักรสานใช้ในครัวเรือน) <12 พ.ค. 58> 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 <27 เม.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น <20 เม.ย. 58>

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
สังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (2.31 MB.)
ภาคผนวก ก,ข,ค (3.93 MB.)
ภาคผนวก ง (5.98 MB.) 
 

โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 <10 เม.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการมหกรรมสุขภาพประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุขในชุมชน <07 เม.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการแข่งขันกีฬาวันจักรี <06 เม.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ครูพบผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <02 เม.ย. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมจากร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเพื่อบริจาคจัดทำขาเทียมพระราชทาน <29 มี.ค. 58> 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน <27 มี.ค. 58> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com