Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 142 คน
สถิติเดือนนี้ 861 คน
สถิติปีนี้ 24026 คน
สถิติทั้งหมด 310959 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

พิธีทำบุญอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <13 มิ.ย. 62>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
- ได้ทำพิธีทำบุญอาคารปฐมวัย
- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
- มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน <12 มิ.ย. 62> 
 


 
 

โรงงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เข้าร่วมการแข่งขันทัษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ <07 มิ.ย. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี2562
ผลการแข่งขัน
  - ตัวต่อเสริมทักษะ เหรียญทอง อันดับ 1
  - เดินตัวหนอน เหรียญทอง
  - วาดภาพระบายสี ปฐมวัย เหรียญทองแดง
  - วาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญเงิน
  - ทายซิ เสียงอะไรเอ่ย เหรียญทอง
  - คัดลายมือ ป.1-3 เหรียญทองแดง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมกิ่งไฟ หมู่ที่ 3,4,5,8 <06 มิ.ย. 62> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภค <06 มิ.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเภสัชกรโรงพยาบาลแม่สรวยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง
ได้ออกเก็บน้ำแช่อาหารทะเลในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนฟอร์มาลีน ตามโครงการอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภค

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

มอบป้ายรับรองแก่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข <06 มิ.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สรวยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการมอบป้ายรับรองแก่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 <06 มิ.ย. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ผลการแข่งขัน
1.การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับชั้น ศูนย์เด็กเล็ก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
2.เกมส์ทายสิเสียงอะไรเอ่ย? ระดับชั้น ศูนย์เด็กเล็ก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การติดตั้งตู้ไฟและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา <05 มิ.ย. 62>

กองช่าง ดำเนินการติดตั้งตู้ไฟและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ออกสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน <05 มิ.ย. 62>

งานป้องกันสาธรณภัยฯ ออกสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

 
 
 
 
 
 


 
 

วันสิ่งแวดล้อมโลก <05 มิ.ย. 62> 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com