Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 3158 คน
สถิติปีนี้ 55622 คน
สถิติทั้งหมด 200786 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
แบบรายงานและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขอใช้สถานที่ราชการ*
แบบขอยืมพัสดุราชการ*
ใบคำร้องทั่วไป*
ใบเบิกวัสดุ*
รับรองบุคคลเลือกตั้งนอกเขต*
แบบแสดงความพึงพอใจ
แบบขอรับรองเงินเดือน,บุคคล*
แบบขอมีบัตรพนักงาน*
แบบขอมีบัตรสมาชิกอบต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบนำส่งของทางไปรษณีย ์
รับรองจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
สำรวจนักเรียนฝึกงาน
แบบฟอร์มจัดตั้งเทศบาล
แบบแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการ
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน*
การใช้รถยนต์
สำรวจเจตนารมย์
การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
การตั้งงบไปต่างประเทศ
ระเบียบจ่ายเงิน47
ค่าตอบแทนนักศึกษา
ตั้งงบปี49
การตรวจงาน


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com