Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 25 คน
สถิติเดือนนี้ 3133 คน
สถิติปีนี้ 14846 คน
สถิติทั้งหมด 160010 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
แบบรายงานและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขอใช้สถานที่ราชการ*
แบบขอยืมพัสดุราชการ*
ใบคำร้องทั่วไป*
ใบเบิกวัสดุ*
รับรองบุคคลเลือกตั้งนอกเขต*
แบบแสดงความพึงพอใจ
แบบขอรับรองเงินเดือน,บุคคล*
แบบขอมีบัตรพนักงาน*
แบบขอมีบัตรสมาชิกอบต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบนำส่งของทางไปรษณีย ์
รับรองจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
สำรวจนักเรียนฝึกงาน
แบบฟอร์มจัดตั้งเทศบาล
แบบแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการ
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน*
การใช้รถยนต์
สำรวจเจตนารมย์
การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
การตั้งงบไปต่างประเทศ
ระเบียบจ่ายเงิน47
ค่าตอบแทนนักศึกษา
ตั้งงบปี49
การตรวจงาน


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com